Rapor Binyıl Kalkınma Hedeflerini bir başlık altında anlatıyor ve rakamsal verilerle Türkiye ile ilgili olan amaçları ve hedefleri ve diğer hedeflerle olan bağlantılarını inceliyor.