Ekonomi, siyaset ve güvenlik ile ilgili  çarpıcı haberlerin gündemi çoğu zaman meşgul ettiği ülkemizde çok önemli temel sorunların göz ardı edilme riski vardır.  Bu risklerin bazıları, örneğin 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranının yüzde 20’ye yaklaşmış olması ve bu oranın kısa vadede artma olasılığının yüksek olması, uzun vadede karşımıza çok ciddi bir sosyal tehdit olarak çıkabilir.  Keza, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamama riski Türkiye’nin büyüme potansiyeline doğrudan sekte vurabilecek bir tehdittir.  Burada söz ettiğimiz iki önemli riske yönelik en önemli müdahale aracı nitelikli meslek eğitimidir.