Dijital bir Dünyada Çocuklar

Dijital teknolojiler; çocukların hayatlarını ve hayattaki şanslarını
değiştirmiştir. Dünya Çocuklarının Durumu 2017 başlıklı bu
raporda dijital teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri ele
alınarak çocukları gelecekte nelerin beklediği irdelenmektedir.