Bu çalışma, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Yerel Demokrasi Akademileri Projesi bünyesinde UNICEF ile geliştirilen işbirliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

Çalışmada kullanılan veriler, illerdeki gönüllü saha çalışanları tarafından toplanmıştır. Veri toplamada kullanılan araçların
Türkiye’ye adaptasyonu UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi, City University of Newyork ve UNICEF Türkiye Ülke Ofisi tarafından yapılmıştır.

Toplanan verilerin istatistiksel analizleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı ve Yrd. Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın tarafından tamamlanmıştır. Verilerin analizinden ortaya çıkan sonuçlara dair raporun özeti niteliğindeki bu rapor Habitat İçin Gençlik Derneği ve UNICEF Türkiye Ülke Ofisi tarafından düzenlenmiştir.

Çalışmanın saha araçlarının geliştirilmesi ve verilerin değerlendirilmesi süreçlerini destekleyen Bernard Van Leer Vakfı’na katkıları için teşekkür ederiz.

Raporun içeriği herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. Kaynak göstermek kaydıyla kısmen veya tamamen alıntı yapılabilir