TÜSEV’in Chrest Vakfı, Açık Toplum Vakfı ve German Marshall Fund The Black Sea Trust mali desteğiyle yayınladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, elde edilen başarıları, sivil toplumun gelişimine ve karar alma süreçlerine katılımı noktasındaki engelleri ve ihtiyaçları analiz etmekte ve öneriler sunmaktadır.